top of page
Oct 2018 visit by Prof. Zhen Yang
2018-10-Yang Zhen-1.jpg
Oct 2019 visit by Prof. Xumu Zhang
zhang xumu group 2019.jpg
Dec 2018 visit by Prof. Li-zhu Wu
wulizhu grp pic.jpg
Jan 2020 visit by Prof. László Kürti &
Prof. Osvaldo Gutierrez
osvaldo + kurti pic.jpg
Nov 2022 visit by Prof. Frank Glorius
group pic with frank glorius_Nov 2022.jpeg
Pic with Frank Glorius.jpg
Jan 2023 visit by Prof. David MacMillan
macmillan visit_19 Jan 2023_2.JPG
Nov 2023 visit by Prof. Ruben Martin
Ruben Martin visit (28 Nov 2023).jpg
Mar 2024 visit by Prof. Zhixiang Yu
zhixiang yu visit (26 Mar 2024).jpg
macmillan visit_19 Jan 2023_1.JPG
Dec 2023 visit by Prof. Shengming Ma
Ma Shengming visit (Dec 2023).jpg
Mar 2024 visit by Prof. Erick Carreira
erick carreira visit (28 Mar 2024).jpg
bottom of page